Komisarz klamie albo bredzi

grzek napisał:

> „Komisarz ds. handlu UE Karel de Gucht nie zamierza jednak ustępować. I wskazuj

> e, że problemem nie jest swoboda globalnego handlu, tylko nadmierne koszty prac

> y. Świadczenia socjalne stanowią 38 proc. uposażeń wypłacanych pracownikom we F

> rancji, ale tylko 17 proc. w Niemczech.”

Szanowny komisarz albo klamie, albo nie ma pojecia. Do 21 % (a nie 17 %, jak podal komisarz) od sumy brutto widocznych na rozliczeniu niemieckiego pracownika pracowdawca doklada dalsze 22 %.MfG

C.

So you want to write a fugue?

Re: Francuskie…

Z tego samego artykułu co podany link:

„Komisarz ds. handlu UE Karel de Gucht nie zamierza jednak ustępować. I wskazuje, że problemem nie jest swoboda globalnego handlu, tylko nadmierne koszty pracy. Świadczenia socjalne stanowią 38 proc. uposażeń wypłacanych pracownikom we Francji, ale tylko 17 proc. w Niemczech. O ile od 2000 r. koszty pracy wzrosły we Francji o 28 proc., o tyle w Niemczech tylko o 8 proc.”

Kryzys w firmie niekoniecznie musi być związany jest z jakością produkcji tylko z za bardzo rozbudowanym socjalem. Jeżeli rząd generuje duże koszty pracy przez haracz nakładany na firmy, to potem musi się liczyć z konsekwencjami.