Gdy nowy właściciel nie przerejstrował samochodu

Mam pytanie, czy ktoś zetknąl sie z podobnym problemem:

jestem obywatelka Polski i mieszkam w jednym z krajów UE. Przyjechałam tu samochodem zarejestrowanym w Polsce i pół roku temu je sprzedałam. Kupcem była osoba spoza UE. Po sprzedaży zawiadomiłam urząd w Polsce o zbyciu pojazdu. Niestety, od jakiegoś czasu przychodzą do mnie zawiadomienia o mandatach, które nowy właściciel samochodu otrzymuje, głownie w Skandynawii. Jedną firmę już powiadomiłam o sprzedaży, wysłałam kopię umowy sprzedaży i odstąpili. Teraz powiadomię kolejne, jednak zastanawia mnie dlaczego urząd w Polce nie informuje pytających o sprzedaży i nie potwierdza, że ja już nie jestem właścicielem?Free as a bird…/The Beatles

Re: przepis, .., przepis podać !!!

Żeby zarejestrować pojazd potrzebny jest wyciąg ze świadectwa homologacji. Przepis też jest:

———————————————————————————————————–

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 1 lutego 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Dz. U. nr 36 poz. 183

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowego pojazdu właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza:

1) wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na którego typ wydano na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ministra właściwego do spraw transportu polskie świadectwo homologacji typu pojazdu albo decyzję zwalniającą pojazd z homologacji, albo

2) wyciąg ze świadectwa homologacji albo świadectwo zgodności WE, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009, str. 13, z późn. zm.), albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na którego typ wydano świadectwo homologacji typu pojazdu, albo decyzję zwalniającą pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego. Wymóg ten nie dotyczy pojazdu, który zgodnie z ustawą nie podlega obowiązkowi uzyskania świadectwa homologacji.”,

———————————————————————————————————

Z przepisu tego wynika, że pojazdy jeżdżące po drogach powinny jeździć takie jak przedstawione w homologacji. Teraz można się zastanawiać co będzie jak ktoś coś tam pozmienia. Odpowiedź jest prosta – nic, państwo jest w stanie sklecić jakąś ustawę ale już nie może wyegzekwować podporządkowaniu się przepisom.

Re: ale bijecie pianę

W Polsce prawo jest nieprecyzyjne. Wszystko jest w porządku gdy nic się nie dzieje ale jeżeli w wypadku są zabici duże straty materialne, to zaczyna się drążenie tematu przez firmy ubezpieczeniowe. Wygrywa ten kto ma lepszych adwokatów.

Re: ale bijecie pianę

trypel napisał:

> a co sie dzieje jak kupujesz homologowany zostaw do podwyższenia zawieszenia, h

> omologowane sprężyny (albo resory), amorki i zamiast 245/55 R16 wstawiasz 33 ca

> lową gumę o średnicy większej o parenascie cm?

To wlasnie sprawiles sobie auto, ktore nie odpowiada warunkom dopuszczenia do ruchu. Jesli taka twoja wola, to jedziesz z nim do stosownej instytucji, ktora przeprowadza homologacje, identycznie jak w przypadku innych aut, ktore nie sa dopuszczone do ruchu (np. samorobki, import z USA).

To, ze wszystkie elementy maja homologacje nie oznacza jeszcze, ze calosc tez automatycznie jest homologowana.Hope. It is the only thing stronger than fear.

Re: ale bijecie pianę

a co sie dzieje jak kupujesz homologowany zostaw do podwyższenia zawieszenia, homologowane sprężyny (albo resory), amorki i zamiast 245/55 R16 wstawiasz 33 calową gumę o średnicy większej o parenascie cm?Kasia posprzątała mieszkanie, wyprowadziła psa na spacer, odrobiła lekcje, ale mama i tak zauważyła, że jest w ciąży.

Re: OK, więc uziemiamy wszystkich tuningowców ?

Przepis znajdzie firma ubezpieczeniowa. Jeżeli spowoduje się wypadek w przypadku braku aktualnego przeglądu techniczno, to jest pretekst żeby wyślizgać się z wypłaty odszkodowania. Analogicznie może być w przypadku posiadania kół niezgodnych z warunkami homologacji. W Polsce to jeszcze nie funkcjonuje ale w innych krajach europejskich sprawa jest oczywista.