Wystarczy 1 sekunda odwrócenia uwagi od drogi i ..

Odwrócenie 1 sekundowe uwagi od drogi – przesuwamy się przy prędkości:

– 30 km/h …….. 8 metrów

– 50 km/h ………….. 14 metrów

– 90 km/h ……………………. 25 metrów

-130km/h ……………………………… 36 metrów

Do tego czas reakcji nasz i pojazdu = 1 sekunda – tzn jeszcze raz te metry i dopiero rozpoczyna się hamowanie.

Czyli jedna sekunda nieuwagi może spowodować do odległości odpowiednio:

16, 28, 50, 72 metry

– uderzanie w stojącą przeszkodę z pełną prędkością.www.prawko-kwartnik.info